Üyelik işlemleri ve sorularınız için 0312 230 57 57

Haziran 2021 Bandrol Verileri Açıklandı
02 Temmuz 2021 11:43

Haziran 2021 Bandrol Verileri Açıklandı

Üyesi olduğumuz YAYFED tarafından Haziran ayına ait bandrol verileri açıklandı. Buna göre Haziran ayı içerisinde yayıncılar 41.798.817 adet kitap üretimi gerçekleştirdi. Bu sayı geçen yılın aynı ayında 50.665.889 adetti. Geçen yıla oranla %18'lik bir düşüş gerçekleşmiştir.

Kitap üretiminde kategorilere göre dağılımlara bakıldığında ise eğitim yayıncılığı %63,4 oran ile yine en fazla kitap üretimi gerçekleştiren sektördür. Ancak bu oran daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında istenilen düzeyde değildir. 

Sayılardan da görüleceği üzere Covid-19 salgın sürecinin etkileri yayıncılık sektöründe halen devam etmektedir. Bu anlamda yayıncıları destekleyici politiakalara önem verilmesi gerekmektedir.

Rapprun tamamına ulaşmak için: https://www.yayfed.org/haziran-2021-bandrol-verileri.html 

Kaynak: YAYFED